• ระบบจัดการเอกสาร เป็นระบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

  ที่ใช้ในการติดตามและเก็บบันทึกเอกสาร หรือจะเป็นรูปภาพที่ใช้สำหรับประกอบเอกสาร
 • โปรแกรมเก็บเอกสาร เป็นผู้ช่วยในการจัดเก็บเอกสารของคุณ

  ทำให้มีระบบระเบียบมากยิ่งขึ้น อาจนำมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานราชการ เอกชน หรือบุคคลทั่วไปได้
 • การจัดเก็บเอกสาร นับว่ามีความสำคัญมากในองค์กรของท่าน

  การจัดเก็บที่เป็นระเบียบจะทำให้การค้นหาง่ายขึ้น ไม่เสียเวลา
 • ระบบเอกสาร ที่ดี ต้องนำมาใช้เพื่อให้การค้นหาเอกสาร

  และนำมาใช้สะดวกรวดเร็วและถูกต้อง ข้อมูลทั้งหลายที่ถูกจัดเก็บไว้ไม่ว่าเป็นรูปแผ่นดิสก์
 • ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ถูกนำมาใช้มากขึ้นในปัจจุบัน

  เพราะจะทำให้ช่วยลดกระดาษ ลดต้นทุน และยังช่วยลดโลกร้อนอีกด้วย
 • โปรแกรมการจัดการเอกสาร ในท้องตลาดมีหลายยี่ห้อ

  ซึ่งแต่ละยี่ห้อก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป DOCDEPOT ก็เป็นหนึ่งในนั้น
 • โปรแกรมจัดเอกสาร ที่ดีควรมีความใช้งานง่าย

  เนื่องจากโปรแกรมพัฒนาอยู่สม่ำเสมอ ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด
 • โปรแกรมจัดไฟล์ ต้องรองรับการเข้าถึงหลากหลายชนิดไฟล์

  เช่นไฟล์ pdf doc xls png jpg และอีกมากมาย
 • การบริหารงานเอกสาร การจัดเอกสารที่มีปริมาณมาก

  และแยกรายละเอียดออกเป็นเรื่องนั้น จะต้องอาศัยระบบและเทคนิควิธี
 • ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ความหมายและความสำคัญของการจัดเก็บเอกสา

  หมายถึง กระบวนการในการจำแนก ให้เป็นระเบียบเพื่อให้ความสำคัญกับเอกสาร
 • โปรแกรมควบคุมเอกสาร เพื่อให้การติดตามสถานะของเอกสารง่ายขึ้น

  ลดความยุ่งยากและข้อผิดพลาดในการจัดทำเอกสาร และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เหมาะสำหรับ DCC QMR และผู้เกี่ยวข้องกับระบบ ISO