ผู้ใช้งาน - ตั้งค่า

จำหน่ายระบบการจัดเก็บเอกสาร

การตั้งค่า เป็นการกำหนดค่าต่าง ๆ ของระบบ มีดังนี้
จำนวนรายการที่แสดงต่อหน้าของตู้เอกสารของฉัน  คือจำนวนรายการต่อหน้าที่ต้องการให้แสดงในหน้าตู้เอกสารของฉันซึ่งมีตัวเลือกดังนี้ 5,10,15,20,25,30
จำนวนรายการที่แสดงต่อหน้าของตู้เอกสารส่วนกลาง คือจำนวนรายการต่อหน้าที่ต้องการให้แสดงในหน้าตู้เอกสารส่วนกลางซึ่งมีตัวเลือกดังนี้ 5,10,15,20,25,30
จำนวนรายการที่แสดงต่อหน้าของตู้เอกสารแบ่งปัน คือจำนวนรายการต่อหน้าที่ต้องการให้แสดงในหน้าตู้เอกสารเข้าซึ่งมีตัวเลือกดังนี้ 5,10,15,20,25,30
จำนวนรายการไฟล์ที่เปิดอ่านล่าสุด คือจำนวนรายการที่ต้องการให้แสดงไฟล์ที่เปิดอ่านล่าสุด ซึ่งมีตัวเลือกดังนี้ 2,4,6,8,10,12
กำหนดภาษาเริ่มต้น เป็นการกำหนดภาษาที่ต้องการให้แสดงเมื่อเริ่มใช้งานหลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว ซึ่งมีตัวเลือกคือ ไทย,อังกฤษ
แสดงข้อความยืนยันก่อนลบไฟล์เอกสารส่วนกลาง เมื่อเลือก ระบบจะทำการแสดงข้อความยืนยันก่อนลบไฟล์เอกสารส่วนกลางเสมอ
แสดงข้อความยืนยันก่อนลบไฟล์เอกสารแบ่งปัน เมื่อเลือก ระบบจะทำการแสดงข้อความยืนยันก่อนลบไฟล์เอกสารเข้าเสมอ
แสดงข้อความยืนยันก่อนลบตู้เอกสารของฉัน เมื่อเลือก ระบบจะทำการแสดงข้อความยืนยันก่อนลบตู้เอกสารของฉันเสมอ
ปุ่ม บันทึก สำหรับบันทึกการตั้งค่าของระบบ