การเตรียมอุปกรณ์และสถานที่สำหรับเก็บเอกสารให้พร้อม

เราจะหาอุปกรณ์ที่จำเป็นซึ่งมีอยู่แล้วในออฟฟิศ ขอยกตัวอย่างเช่น แฟ้ม กล่องกระดาษ กระดาษสี ปากกา ชั้นวาง ยังรวมถึงพวกตู้หรือห้องสำหรับเก็บเอกสาร ต้องทำให้มีความโปร่งโล่งเพื่อให้การจัดเก็บเอกสารเสร็จสิ้นในเวลาอันรวดเร็ว สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ ต้องรวบรวมเอกสารทั้งหมดไว้ที่เดียวกัน หากไม่ปฏิบัติดังนี้แล้ว ท่านจะต้องเสียเวลามาจัดการ เอกสการใหม่อีกหลายรอบเลยทีเดียว

ย้อนกลับ