คุณสมบัติ/การติดตั้ง

การติดตั้งโปรแกรมจัดเก็บเอกสาร

เริ่มต้นติดตั้ง โปรแกรมจัดเก็บเอกสาร
ขายโปรแกรมจัดเก็บเอกสาร
ความต้องการของ โปรแกรมจัดเก็บเอกสาร
ติดตั้ง โปรแกรมจัดเก็บเอกสาร
ไฟล์ระบบในการติดตั้ง โปรแกรมจัดเก็บเอกสาร
โปรแกรมจัดเก็บเอกสารสำเร็จรูุป
กำหนดค่าฐานข้อมูลของ โปรแกรมจัดเก็บเอกสาร
ระบบจัดเก็บเอกสารออนไลน์
กำหนดค่าบัญชีผู้ดูแลระบบ
ระบบจัดเก็บเอกสาร
กดปุ่ม INSTALL และรอจนกว่าจะติดตั้งสำเร็จ
ติดตั้งโปรแกรมจัดเก็บเอกสาร
ติดตั้งโปรแกรมจัดเก็บเอกสาร สำเร็จ