ผู้ใช้งาน - ตู้เอกสารของฉัน

ระบบจัดเก็บเอกสาร

ส่วนนี้จะแสดงรายการตู้เอกสารของฉัน เมื่อท่านสร้างแล้วสามารถกำหนดสิทธิ์ว่า ให้ใครใช้งานส่วนไหนได้บ้าง
ลิงค์ สร้างตู้เอกสารของฉัน สำหรับการสร้างตู้เอกสารของฉัน
ลิงค์ แก้ไข สำหรับการแก้ไขตู้เอกสารของฉัน
ลิงค์ ลบ สำหรับการลบตู้เอกสารของฉัน
ลิงค์ กำหนดสิทธิ์ สำหรับการกำหนดสิทธิ์ของตู้เอกสารของฉัน หากผู้ใช้งานรายอื่นได้รับสิทธิ์ที่กำหนดไฟล์เหล่านี้จะไปปรากฏที่ตู้เอกสารเข้า
ลิงค์ ดูไฟล์ สำหรับเปิดดูไฟล์ที่อยู่ในตู้เอกสาร
ลิงค์ เพิ่มไฟล์ สำหรับเพิ่มไฟล์เข้าสู่ตู้เอกสารของฉัน

ลิงค์ ตู้เอกสารเข้า เมื่อมีใครแชร์หรือกำหนดสิทธิ์ให้เราสามารถใช้งานได้ ไฟล์เหล่านั้นจะปรากฏในตู้เอกสารเข้าระบบจัดเก็บเอกสาร

สามารถสร้างตู้เอกสารของฉันได้ไม่จำกัด แต่ไม่ควรมีหลายระดับมากเกินไปเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการใช้งาน
ข้อมูลตู้เอกสารของฉัน ประกอบด้วย ดังนี้
ชื่อตู้เอกสาร คือชื่อของตู้เอกสารของฉัน จำเป็นต้องระบุค่า และไม่ควรมีชื่อที่ซ้ำกัน
สร้างภายใต้ตู้เอกสาร เป็นการระบุว่าตู้เอกสารนี้อยู่ภายใต้ตู้เอกสารใด สามารถสร้างได้หลายระดับ จำเป็นต้องระบุค่า
คำอธิบาย คือคำอธิบายเพิ่มเติมของตู้เอกสารนี้

ปุ่ม สร้างตู้เอกสาร สำหรับบันทึกการสร้างตู้เอกสารของฉัน
ลิงค์ ย้อนกลับ สำหรับการย้อนกลับสู่หน้าจอแสดงโครงสร้างตู้เอกสารของฉันระบบจัดเก็บเอกสาร

สามารถแก้ไขตู้เอกสารของฉันได้
ข้อมูลตู้เอกสารของฉัน ประกอบด้วย ดังนี้
ชื่อตู้เอกสาร คือชื่อของตู้เอกสารของฉัน จำเป็นต้องระบุค่า และไม่ควรมีชื่อที่ซ้ำกัน
สร้างภายใต้ตู้เอกสาร เป็นการระบุว่าตู้เอกสารนี้อยู่ภายใต้ตู้เอกสารใด ไม่สามารถทำการแก้ไขได้
คำอธิบาย คือคำอธิบายเพิ่มเติมของตู้เอกสารนี้

ปุ่ม แก้ไขตู้เอกสาร สำหรับบันทึกการแก้ไขตู้เอกสารของฉัน
ลิงค์ ย้อนกลับ สำหรับการย้อนกลับสู่หน้าจอแสดงโครงสร้างตู้เอกสารของฉันระบบจัดเก็บเอกสาร

การกำหนดสิทธิ์ตู้เอกสารของฉันนั้น สามารถกำหนดได้สองระดับคือ
1. กำหนดสิทธิ์ตามบทบาท เช่นบทบาท จนท. บัญชี สามารถทำการ เพิ่มไฟล์ อ่านไฟล์ ได้เท่านั้น เป็นต้น
2. กำหนดสิทธิ์ตามผู้ใช้งาน เช่นผู้ใช้งาน ชื่อมะลิ สามารถทำการ ลบ และแก้ไขของคนอื่นได้
โดยระบบจะทำการตรวจสอบสิทธิ์ตามผู้ใช้งานก่อน แล้วจึงตรวจสอบสิทธิ์ตามบทบาทภายหลัง ยกตัวอย่าง
นางสาวมะลิ มีบทบาทเป็น จนท. คอมพิวเตอร์
ซึ่ง "ตู้รายงานการสำรองข้อมูล" ได้กำหนดสิทธิ์ ดังนี้
บทบาท จนท. คอมพิวเตอร์ มีสิทธิ์ทำได้ทุกอย่าง
นางสาวมะลิ มีสิทธิ์อ่านได้อย่างเดียว
ระบบจะทำการการกำหนดให้นางสาวมะลิสามารถอ่านได้อย่างเดียวแม้ว่าจะมีบทบาทเป็น จนท. คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีสิทธิ์ทำได้ทุกอย่างก็ตาม
การตรวจสอบสิทธิ์แบบนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการกำหนดสิทธิ์แบบเฉพาะเจาะจงผู้ใช้งานได้
สิทธิ์การใช้งาน ประกอบด้วย ดังนี้
อ่านได้ สามารถอ่านไฟล์เอกสารได้
ดาวน์โหลดได้ สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้
แก้ไขได้ สามารถแก้ไขไฟล์เอกสารเฉพาะที่ตนเองได้ทำการสร้างไว้เท่านั้น
แก้ไขคนอื่นได้ สามารถแก้ไขไฟล์เอกสารของตนเองและของผู้อื่นได้
เพิ่มเวอร์ชั่นได้ สามารถเพิ่มเวอร์ชั่นไฟล์เอกสารได้
ลบได้ สามารถลบไฟล์เอกสารเฉพาะที่ตนเองได้ทำการสร้างไว้เท่านั้น
ลบคนอื่นได้ สามารถลบไฟล์เอกสารของตนเองและของผู้อื่นได้
ปุ่ม บันทึก สำหรับบันทึกการกำหนดสิทธิ์ตามบทบาทให้กับตู้เอกสารของฉัน
ลิงค์ ย้อนกลับ สำหรับย้อนกลับไปยังหน้าจอแสดงโครงสร้างตู้เอกสารของฉันระบบจัดเก็บเอกสาร

เราสามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานของตู้เอกสารของฉันให้กับผู้ใช้งานได้อีกด้วย
สิทธิ์การใช้งาน ประกอบด้วย ดังนี้
อ่านได้ สามารถอ่านไฟล์เอกสารได้
ดาวน์โหลดได้ สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้
แก้ไขได้ สามารถแก้ไขไฟล์เอกสารเฉพาะที่ตนเองได้ทำการสร้างไว้เท่านั้น
แก้ไขคนอื่นได้ สามารถแก้ไขไฟล์เอกสารของตนเองและของผู้อื่นได้
เพิ่มเวอร์ชั่นได้ สามารถเพิ่มเวอร์ชั่นไฟล์เอกสารได้
ลบได้ สามารถลบไฟล์เอกสารเฉพาะที่ตนเองได้ทำการสร้างไว้เท่านั้น
ลบคนอื่นได้ สามารถลบไฟล์เอกสารของตนเองและของผู้อื่นได้
ปุ่ม บันทึก สำหรับบันทึกการกำหนดสิทธิ์ตามผู้ใช้งานให้กับตู้เอกสารของฉัน
ลิงค์ ย้อนกลับ สำหรับย้อนกลับไปยังหน้าจอแสดงโครงสร้างตู้เอกสารของฉันระบบจัดเก็บเอกสาร

การเพิ่มไฟล์ใหม่ สามารถทำการเพิ่มไฟล์เข้าสู่ตู้เอกสารที่เลือกได้
รายละเอียดไฟล์เอกสาร ประกอบด้วย ดังนี้
เวอร์ชั่น ระบบจะแสดงเวอร์ชั่นปัจจุบัน
ชื่อไฟล์ที่ใช้แสดง กรอกชื่อไฟล์ที่ใช้แสดง ซึ่งจำเป็นต้องระบุค่า
คำค้นหา ระบุคำค้นหา (คีย์เวิร์ด) ซึ่งสามารถระบุได้หลายคำ
คำอธิบาย ระบุคำอธิบายเพิ่มเติม
คำอธิบายเวอร์ชั่นของไฟล์ ระบุคำอธิบายเวอร์ชั่นของไฟล์ กรณีที่มีเวอร์ชั่นใหม่
วันที่เริ่มการเผยแพร่ เลือกวันที่เริ่มการเผยแพร่
วันที่สิ้นสุดการเผยแพร่ เลือกวันที่สิ้นสุดการเผยแพร่ หากต้องการระบุวันที่เผยแพร่ต้อง ระบุให้ครบทั้งสองช่อง
รายการโปรด เมื่อเลือก ไฟล์นี้จะถูกแสดงในรายงานรายการโปรด
ล็อกไฟล์ เมื่อเลือก ไฟล์นี้จะถูกล็อคและแสดงในรายงานไฟล์ที่ฉันล็อคไว้
เพิ่มเวอร์ชั่น เมื่อเลือก ไฟล์เอกสารนี้จะสามารถเพิ่มเวอร์ชั่นได้
อนุมัติ เมื่อเลือก ไฟล์นี้จะส่งไปยังผู้มีสิทธิ์อนุมัติ (คือมีสิทธิ์แก้ไขไฟล์นี้) ทำการอนุมัติผ่าน หรือไม่ผ่าน

ปุ่ม บันทึก สำหรับบันทึกข้อมูลไฟล์เอกสารเข้าสู่ระบบ
ลิงค์ ย้อนกลับ สำหรับกลับสู่หน้าจอแสดงรายการไฟล์ระบบจัดเก็บเอกสาร

การแสดงรายชื่อไฟล์ จะแสดงรายชื่อไฟล์ที่อยู่ในตู้เอกสาร ซึ่งผู้ใช้งานมีสิทธิ์ตามที่ผู้ดูแลระบบได้กำหนดเอาไว้
การจัดเรียงเอกสาร ประกอบด้วย ดังนี้
- วันที่แก้ไขล่าสุด
- ชื่อเอกสาร
ประเภทการจัดเรียง ประกอบด้วย ดังนี้
- จากมากไปน้อย
- จากน้อยไปมาก

รายงาน ประกอบด้วย ดังนี้
- ไฟล์ที่ยังไม่ได้อ่าน คือรายการไฟล์ที่มาใหม่ โดยที่ผู้ใช้งานยังไม่เคยได้เปิดอ่านเลย
- ไฟล์ที่ฉันล็อคไว้ คือรายการไฟล์ที่เจ้าของไฟล์เอกสารได้ทำการล็อคไว้ หากทำล็อคแล้ว ผู้ใช้งานรายอื่นไม่สามารถกระทำการใดๆ กับไฟล์เอกสารนี้ได้เลย
- รายการโปรด คือรายการไฟล์ผู้ใช้งานได้บุ๊คมาร์กเอาไว้เป็นรายการที่น่าสนใจ
ไฟล์เปิดใหม่ล่าสุด จะแสดงไฟล์ที่เปิดอ่านล่าสุด

ลิงค์ เพิ่มไฟล์ สำหรับเพิ่มไฟล์เข้าสู่ตู้เอกสาร
ลิงค์ อ่านไฟล์ สำหรับอ่านไฟล์เอกสาร
ลิงค์ ดาวน์โหลด สำหรับดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
ลิงค์ ลบ สำหรับลบไฟล์เอกสาร
ลิงค์ แก้ไข สำหรับแก้ไขไฟล์เอกสาร
ลิงค์ เพิ่มเวอร์ชั่น สำหรับเพิ่มเวอร์ชั่นของไฟล์เอกสาร
ลิงค์ กำหนดสิทธิ์ เป็นการกำหนดสิทธิ์ในระดับของไฟล์เอกสาร ซึ่งจะมีสิทธิ์มากกว่าระดับตู้เอกสาร (คือเป็นกำหนดเชิงลึกในระดับเอกสาร)
ลิงค์ อ่านเวอร์ชั่นไฟล์ สำหรับอ่านเวอร์ชั่นไฟล์เอกสารระบบจัดเก็บเอกสาร

การแก้ไขไฟล์ สามารถทำการแก้ไขไฟล์เอกสารได้
รายละเอียดไฟล์เอกสาร ประกอบด้วย ดังนี้
เวอร์ชั่น ระบบจะแสดงเวอร์ชั่นปัจจุบัน
ชื่อไฟล์ที่ใช้แสดง กรอกชื่อไฟล์ที่ใช้แสดง ซึ่งจำเป็นต้องระบุค่า
คำค้นหา ระบุคำค้นหา (คีย์เวิร์ด) ซึ่งสามารถระบุได้หลายคำ
คำอธิบาย ระบุคำอธิบายเพิ่มเติม
คำอธิบายเวอร์ชั่นของไฟล์ ระบุคำอธิบายเวอร์ชั่นของไฟล์ กรณีที่มีเวอร์ชั่นใหม่
วันที่เริ่มการเผยแพร่ เลือกวันที่เริ่มการเผยแพร่
วันที่สิ้นสุดการเผยแพร่ เลือกวันที่สิ้นสุดการเผยแพร่ หากต้องการระบุวันที่เผยแพร่ต้อง ระบุให้ครบทั้งสองช่อง
รายการโปรด เมื่อเลือก ไฟล์นี้จะถูกแสดงในรายงานรายการโปรด
ล็อกไฟล์ เมื่อเลือก ไฟล์นี้จะถูกล็อคและแสดงในรายงานไฟล์ที่ฉันล็อคไว้
เพิ่มเวอร์ชั่น เมื่อเลือก ไฟล์เอกสารนี้จะสามารถเพิ่มเวอร์ชั่นได้

ผู้สร้างข้อมูล จะแสดงผู้ที่เป็นเจ้าของไฟล์เอกสารนี้
วันที่สร้างข้อมูล จะแสดงวันที่สร้างข้อมูลของไฟล์เอกสารนี้
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด จะแสดงผู้ที่แก้ไขข้อมูลล่าสุดของไฟล์เอกสารนี้
วันที่แก้ไขข้อมูลว่าสุด จะแสดงวันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุดของไฟล์เอกสารนี้

ปุ่ม เรียกดู สำหรับเลือกไฟล์ที่ต้องการอัพโหลด
ปุ่ม อัพโหลดไฟล์ สำหรับอัพโหลดไฟล์เอกสาร
ลิงค์ ลบไฟล์ สำหรับลบไฟล์เอกสาร
ปุ่ม บันทึก สำหรับบันทึกข้อมูลไฟล์เอกสารเข้าสู่ระบบ
ลิงค์ ย้อนกลับ สำหรับกลับสู่หน้าจอแสดงรายการไฟล์ระบบจัดเก็บเอกสาร

การเพิ่มเวอร์ชั่นไฟล์ กรณีที่ต้องการเพิ่มเวอร์ชั่นไฟล์ก็สามารถทำได้
รายละเอียดไฟล์เอกสาร ประกอบด้วย ดังนี้
เวอร์ชั่น ระบบจะแสดงเวอร์ชั่นปัจจุบัน
ชื่อไฟล์ที่ใช้แสดง กรอกชื่อไฟล์ที่ใช้แสดง ซึ่งจำเป็นต้องระบุค่า
คำค้นหา ระบุคำค้นหา (คีย์เวิร์ด) ซึ่งสามารถระบุได้หลายคำ
คำอธิบาย ระบุคำอธิบายเพิ่มเติม
คำอธิบายเวอร์ชั่นของไฟล์ ระบุคำอธิบายเวอร์ชั่นของไฟล์ กรณีที่มีเวอร์ชั่นใหม่
วันที่เริ่มการเผยแพร่ เลือกวันที่เริ่มการเผยแพร่
วันที่สิ้นสุดการเผยแพร่ เลือกวันที่สิ้นสุดการเผยแพร่ หากต้องการระบุวันที่เผยแพร่ต้อง ระบุให้ครบทั้งสองช่อง
ล็อกไฟล์ เมื่อเลือก ไฟล์นี้จะถูกล็อคและแสดงในรายงานไฟล์ที่ฉันล็อคไว้
เพิ่มเวอร์ชั่น เมื่อเลือก ไฟล์เอกสารนี้จะสามารถเพิ่มเวอร์ชั่นได้
อนุมัติ เมื่อเลือก ไฟล์นี้จะส่งไปยังผู้มีสิทธิ์อนุมัติ (คือมีสิทธิ์แก้ไขไฟล์นี้) ทำการอนุมัติผ่าน หรือไม่ผ่าน

ผู้สร้างข้อมูล จะแสดงผู้ที่เป็นเจ้าของไฟล์เอกสารนี้
วันที่สร้างข้อมูล จะแสดงวันที่สร้างข้อมูลของไฟล์เอกสารนี้
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด จะแสดงผู้ที่แก้ไขข้อมูลล่าสุดของไฟล์เอกสารนี้
วันที่แก้ไขข้อมูลว่าสุด จะแสดงวันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุดของไฟล์เอกสารนี้

ปุ่ม บันทึก สำหรับบันทึกข้อมูลไฟล์เอกสารเข้าสู่ระบบ
ลิงค์ ย้อนกลับ สำหรับกลับสู่หน้าจอแสดงรายการไฟล์ระบบจัดเก็บเอกสาร

การแสดงเวอร์ชั่นเอกสาร เพื่อแสดงประวัติของแต่ละเวอร์ชั่นของไฟล์เอกสาร
รายละเอียดไฟล์เอกสาร ประกอบด้วย ดังนี้
เวอร์ชั่น ระบบจะแสดงเวอร์ชั่นปัจจุบัน
ชื่อไฟล์ที่ใช้แสดง แสดงชื่อไฟล์ที่ใช้แสดง
คำค้นหา แสดงคำค้นหา (คีย์เวิร์ด) ที่เกี่ยวข้องกับไฟล์เอกสารนี้
คำอธิบาย แสดงคำอธิบายเพิ่มเติม
คำอธิบายเวอร์ชั่นของไฟล์ แสดงคำอธิบายเวอร์ชั่นของไฟล์
วันที่เริ่มการเผยแพร่ แสดงวันที่เริ่มการเผยแพร่
วันที่สิ้นสุดการเผยแพร่ แสดงวันที่สิ้นสุดการเผยแพร่
ผู้สร้างข้อมูล จะแสดงผู้ที่เป็นเจ้าของไฟล์เอกสารนี้
วันที่สร้างข้อมูล จะแสดงวันที่สร้างข้อมูลของไฟล์เอกสารนี้
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด จะแสดงผู้ที่แก้ไขข้อมูลล่าสุดของไฟล์เอกสารนี้
วันที่แก้ไขข้อมูลว่าสุด จะแสดงวันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุดของไฟล์เอกสารนี้

ลิงค์ ไฟล์เอกสาร สำหรับเปิดอ่านไฟล์เอกสารนี้
ลิงค์ ย้อนกลับ สำหรับกลับสู่หน้าจอแสดงรายการไฟล์ระบบจัดเก็บเอกสาร

การกำหนดสิทธิ์เอกสารของฉันนั้น สามารถกำหนดได้สองระดับคือ
1. กำหนดสิทธิ์ตามบทบาท เช่นบทบาท จนท. บัญชี สามารถทำการ เพิ่มไฟล์ อ่านไฟล์ ได้เท่านั้น เป็นต้น
2. กำหนดสิทธิ์ตามผู้ใช้งาน เช่นผู้ใช้งาน ชื่อมะลิ สามารถทำการ ลบ และแก้ไขของคนอื่นได้
โดยระบบจะทำการตรวจสอบสิทธิ์ตามผู้ใช้งานก่อน แล้วจึงตรวจสอบสิทธิ์ตามบทบาทภายหลัง ยกตัวอย่าง
นางสาวมะลิ มีบทบาทเป็น จนท. คอมพิวเตอร์
ซึ่ง "ตู้รายงานการสำรองข้อมูล" ได้กำหนดสิทธิ์ ดังนี้
บทบาท จนท. คอมพิวเตอร์ มีสิทธิ์ทำได้ทุกอย่าง
นางสาวมะลิ มีสิทธิ์อ่านได้อย่างเดียว
ระบบจะทำการการกำหนดให้นางสาวมะลิสามารถอ่านได้อย่างเดียวแม้ว่าจะมีบทบาทเป็น จนท. คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีสิทธิ์ทำได้ทุกอย่างก็ตาม
การตรวจสอบสิทธิ์แบบนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการกำหนดสิทธิ์แบบเฉพาะเจาะจงผู้ใช้งานได้
สิทธิ์การใช้งาน ประกอบด้วย ดังนี้
อ่านได้ สามารถอ่านไฟล์เอกสารได้
ดาวน์โหลดได้ สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้
แก้ไขได้ สามารถแก้ไขไฟล์เอกสารเฉพาะที่ตนเองได้ทำการสร้างไว้เท่านั้น
แก้ไขคนอื่นได้ สามารถแก้ไขไฟล์เอกสารของตนเองและของผู้อื่นได้
เพิ่มเวอร์ชั่นได้ สามารถเพิ่มเวอร์ชั่นไฟล์เอกสารได้
ลบได้ สามารถลบไฟล์เอกสารเฉพาะที่ตนเองได้ทำการสร้างไว้เท่านั้น
ลบคนอื่นได้ สามารถลบไฟล์เอกสารของตนเองและของผู้อื่นได้
ปุ่ม บันทึก สำหรับบันทึกการกำหนดสิทธิ์ตามบทบาทให้กับเอกสารของฉัน
ลิงค์ ย้อนกลับ สำหรับย้อนกลับไปยังหน้าจอแสดงรายชื่อไฟล์ระบบจัดเก็บเอกสาร

เราสามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานของเอกสารของฉันให้กับผู้ใช้งานได้อีกด้วย
สิทธิ์การใช้งาน ประกอบด้วย ดังนี้
อ่านได้ สามารถอ่านไฟล์เอกสารได้
ดาวน์โหลดได้ สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้
แก้ไขได้ สามารถแก้ไขไฟล์เอกสารเฉพาะที่ตนเองได้ทำการสร้างไว้เท่านั้น
แก้ไขคนอื่นได้ สามารถแก้ไขไฟล์เอกสารของตนเองและของผู้อื่นได้
เพิ่มเวอร์ชั่นได้ สามารถเพิ่มเวอร์ชั่นไฟล์เอกสารได้
ลบได้ สามารถลบไฟล์เอกสารเฉพาะที่ตนเองได้ทำการสร้างไว้เท่านั้น
ลบคนอื่นได้ สามารถลบไฟล์เอกสารของตนเองและของผู้อื่นได้
ปุ่ม บันทึก สำหรับบันทึกการกำหนดสิทธิ์ตามผู้ใช้งานให้กับเอกสารของฉัน
ลิงค์ ย้อนกลับ สำหรับย้อนกลับไปยังหน้าจอแสดงรายชื่อไฟล์ระบบจัดเก็บเอกสาร

ตู้เอกสารเข้า เมื่อมีผู้ใช้งานรายอื่นให้สิทธิ์เข้าถึงเอกสารของเขา ไฟล์เหล่านั้นจะปรากฏที่หน้าจอนี้ ซึ่งสิทธิ์การใช้งานของไฟล์เอกสารต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับเจ้าของไฟล์กำหนดสิทธิ์มาให้