ผู้ใช้งาน - ตู้เอกสารส่วนกลาง

ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

ส่วนนี้จะแสดงโครงสร้างตู้เอกสารส่วนกลาง ที่ผู้ดูแลระบบได้สร้างเอาไว้แล้ว ซึ่งผู้ใช้งานมีสิทธิ์ใช้งานตามที่ผู้ดูแลระบบได้กำหนดสิทธิ์แต่ละตู้เอาไว้
ลิงค์ ดูไฟล์ สำหรับเปิดตู้เอกสารเพื่อดูไฟล์ที่อยู่ข้างใน
ลิงค์ เพิ่มไฟล์ สำหรับเพิ่มไฟล์เอกสารเข้าตู้ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

การแสดงรายชื่อไฟล์ จะแสดงรายชื่อไฟล์ที่อยู่ในตู้เอกสาร ซึ่งผู้ใช้งานมีสิทธิ์ตามที่ผู้ดูแลระบบได้กำหนดเอาไว้
การจัดเรียงเอกสาร ประกอบด้วย ดังนี้
- วันที่แก้ไขล่าสุด
- ชื่อเอกสาร
ประเภทการจัดเรียง ประกอบด้วย ดังนี้
- จากมากไปน้อย
- จากน้อยไปมาก

รายงาน ประกอบด้วย ดังนี้
- ไฟล์ที่ยังไม่ได้อ่าน คือรายการไฟล์ที่มาใหม่ โดยที่ผู้ใช้งานยังไม่เคยได้เปิดอ่านเลย
- ไฟล์ที่ฉันล็อคไว้ คือรายการไฟล์ที่เจ้าของไฟล์เอกสารได้ทำการล็อคไว้ หากทำล็อคแล้ว ผู้ใช้งานรายอื่นไม่สามารถกระทำการใดๆ กับไฟล์เอกสารนี้ได้เลย
- รายการโปรด คือรายการไฟล์ผู้ใช้งานได้บุ๊คมาร์กเอาไว้เป็นรายการที่น่าสนใจ
ไฟล์เปิดใหม่ล่าสุด จะแสดงไฟล์ที่เปิดอ่านล่าสุด

ลิงค์ เพิ่มไฟล์ สำหรับเพิ่มไฟล์เข้าสู่ตู้เอกสาร
ลิงค์ อ่านไฟล์ สำหรับอ่านไฟล์เอกสาร
ลิงค์ ดาวน์โหลด สำหรับดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
ลิงค์ ลบ สำหรับลบไฟล์เอกสาร
ลิงค์ แก้ไข สำหรับแก้ไขไฟล์เอกสาร
ลิงค์ เพิ่มเวอร์ชั่น สำหรับเพิ่มเวอร์ชั่นของไฟล์เอกสาร
ลิงค์ อ่านเวอร์ชั่นไฟล์ สำหรับอ่านเวอร์ชั่นไฟล์เอกสารระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

การเพิ่มไฟล์ใหม่ สามารถทำการเพิ่มไฟล์เข้าสู่ตู้เอกสารที่เลือกได้
รายละเอียดไฟล์เอกสาร ประกอบด้วย ดังนี้
เวอร์ชั่น ระบบจะแสดงเวอร์ชั่นปัจจุบัน
ชื่อไฟล์ที่ใช้แสดง กรอกชื่อไฟล์ที่ใช้แสดง ซึ่งจำเป็นต้องระบุค่า
คำค้นหา ระบุคำค้นหา (คีย์เวิร์ด) ซึ่งสามารถระบุได้หลายคำ
คำอธิบาย ระบุคำอธิบายเพิ่มเติม
คำอธิบายเวอร์ชั่นของไฟล์ ระบุคำอธิบายเวอร์ชั่นของไฟล์ กรณีที่มีเวอร์ชั่นใหม่
วันที่เริ่มการเผยแพร่ เลือกวันที่เริ่มการเผยแพร่
วันที่สิ้นสุดการเผยแพร่ เลือกวันที่สิ้นสุดการเผยแพร่ หากต้องการระบุวันที่เผยแพร่ต้อง ระบุให้ครบทั้งสองช่อง
รายการโปรด เมื่อเลือก ไฟล์นี้จะถูกแสดงในรายงานรายการโปรด
ล็อกไฟล์ เมื่อเลือก ไฟล์นี้จะถูกล็อคและแสดงในรายงานไฟล์ที่ฉันล็อคไว้
เพิ่มเวอร์ชั่น เมื่อเลือก ไฟล์เอกสารนี้จะสามารถเพิ่มเวอร์ชั่นได้

ปุ่ม บันทึก สำหรับบันทึกข้อมูลไฟล์เอกสารเข้าสู่ระบบ
ลิงค์ ย้อนกลับ สำหรับกลับสู่หน้าจอแสดงรายการไฟล์ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

การแก้ไขไฟล์ สามารถทำการแก้ไขไฟล์เอกสารได้
รายละเอียดไฟล์เอกสาร ประกอบด้วย ดังนี้
เวอร์ชั่น ระบบจะแสดงเวอร์ชั่นปัจจุบัน
ชื่อไฟล์ที่ใช้แสดง กรอกชื่อไฟล์ที่ใช้แสดง ซึ่งจำเป็นต้องระบุค่า
คำค้นหา ระบุคำค้นหา (คีย์เวิร์ด) ซึ่งสามารถระบุได้หลายคำ
คำอธิบาย ระบุคำอธิบายเพิ่มเติม
คำอธิบายเวอร์ชั่นของไฟล์ ระบุคำอธิบายเวอร์ชั่นของไฟล์ กรณีที่มีเวอร์ชั่นใหม่
วันที่เริ่มการเผยแพร่ เลือกวันที่เริ่มการเผยแพร่
วันที่สิ้นสุดการเผยแพร่ เลือกวันที่สิ้นสุดการเผยแพร่ หากต้องการระบุวันที่เผยแพร่ต้อง ระบุให้ครบทั้งสองช่อง
รายการโปรด เมื่อเลือก ไฟล์นี้จะถูกแสดงในรายงานรายการโปรด
ล็อกไฟล์ เมื่อเลือก ไฟล์นี้จะถูกล็อคและแสดงในรายงานไฟล์ที่ฉันล็อคไว้
เพิ่มเวอร์ชั่น เมื่อเลือก ไฟล์เอกสารนี้จะสามารถเพิ่มเวอร์ชั่นได้

ผู้สร้างข้อมูล จะแสดงผู้ที่เป็นเจ้าของไฟล์เอกสารนี้
วันที่สร้างข้อมูล จะแสดงวันที่สร้างข้อมูลของไฟล์เอกสารนี้
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด จะแสดงผู้ที่แก้ไขข้อมูลล่าสุดของไฟล์เอกสารนี้
วันที่แก้ไขข้อมูลว่าสุด จะแสดงวันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุดของไฟล์เอกสารนี้

ปุ่ม เรียกดู สำหรับเลือกไฟล์ที่ต้องการอัพโหลด
ปุ่ม อัพโหลดไฟล์ สำหรับอัพโหลดไฟล์เอกสาร
ลิงค์ ลบไฟล์ สำหรับลบไฟล์เอกสาร
ปุ่ม บันทึก สำหรับบันทึกข้อมูลไฟล์เอกสารเข้าสู่ระบบ
ลิงค์ ย้อนกลับ สำหรับกลับสู่หน้าจอแสดงรายการไฟล์ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

การเพิ่มเวอร์ชั่นไฟล์ กรณีที่ต้องการเพิ่มเวอร์ชั่นไฟล์ก็สามารถทำได้
รายละเอียดไฟล์เอกสาร ประกอบด้วย ดังนี้
เวอร์ชั่น ระบบจะแสดงเวอร์ชั่นปัจจุบัน
ชื่อไฟล์ที่ใช้แสดง กรอกชื่อไฟล์ที่ใช้แสดง ซึ่งจำเป็นต้องระบุค่า
คำค้นหา ระบุคำค้นหา (คีย์เวิร์ด) ซึ่งสามารถระบุได้หลายคำ
คำอธิบาย ระบุคำอธิบายเพิ่มเติม
คำอธิบายเวอร์ชั่นของไฟล์ ระบุคำอธิบายเวอร์ชั่นของไฟล์ กรณีที่มีเวอร์ชั่นใหม่
วันที่เริ่มการเผยแพร่ เลือกวันที่เริ่มการเผยแพร่
วันที่สิ้นสุดการเผยแพร่ เลือกวันที่สิ้นสุดการเผยแพร่ หากต้องการระบุวันที่เผยแพร่ต้อง ระบุให้ครบทั้งสองช่อง
ล็อกไฟล์ เมื่อเลือก ไฟล์นี้จะถูกล็อคและแสดงในรายงานไฟล์ที่ฉันล็อคไว้
เพิ่มเวอร์ชั่น เมื่อเลือก ไฟล์เอกสารนี้จะสามารถเพิ่มเวอร์ชั่นได้

ผู้สร้างข้อมูล จะแสดงผู้ที่เป็นเจ้าของไฟล์เอกสารนี้
วันที่สร้างข้อมูล จะแสดงวันที่สร้างข้อมูลของไฟล์เอกสารนี้
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด จะแสดงผู้ที่แก้ไขข้อมูลล่าสุดของไฟล์เอกสารนี้
วันที่แก้ไขข้อมูลว่าสุด จะแสดงวันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุดของไฟล์เอกสารนี้

ปุ่ม บันทึก สำหรับบันทึกข้อมูลไฟล์เอกสารเข้าสู่ระบบ
ลิงค์ ย้อนกลับ สำหรับกลับสู่หน้าจอแสดงรายการไฟล์ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

การแสดงเวอร์ชั่นเอกสาร เพื่อแสดงประวัติของแต่ละเวอร์ชั่นของไฟล์เอกสาร
รายละเอียดไฟล์เอกสาร ประกอบด้วย ดังนี้
เวอร์ชั่น ระบบจะแสดงเวอร์ชั่นปัจจุบัน
ชื่อไฟล์ที่ใช้แสดง แสดงชื่อไฟล์ที่ใช้แสดง
คำค้นหา แสดงคำค้นหา (คีย์เวิร์ด) ที่เกี่ยวข้องกับไฟล์เอกสารนี้
คำอธิบาย แสดงคำอธิบายเพิ่มเติม
คำอธิบายเวอร์ชั่นของไฟล์ แสดงคำอธิบายเวอร์ชั่นของไฟล์
วันที่เริ่มการเผยแพร่ แสดงวันที่เริ่มการเผยแพร่
วันที่สิ้นสุดการเผยแพร่ แสดงวันที่สิ้นสุดการเผยแพร่
ผู้สร้างข้อมูล จะแสดงผู้ที่เป็นเจ้าของไฟล์เอกสารนี้
วันที่สร้างข้อมูล จะแสดงวันที่สร้างข้อมูลของไฟล์เอกสารนี้
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด จะแสดงผู้ที่แก้ไขข้อมูลล่าสุดของไฟล์เอกสารนี้
วันที่แก้ไขข้อมูลว่าสุด จะแสดงวันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุดของไฟล์เอกสารนี้

ลิงค์ ไฟล์เอกสาร สำหรับเปิดอ่านไฟล์เอกสารนี้
ลิงค์ ย้อนกลับ สำหรับกลับสู่หน้าจอแสดงรายการไฟล์