ผู้ใช้งาน - ภาษา

โปรแกรมจัดเก็บเอกสาร

เปลี่ยนภาษา ท่านสามารถเปลี่ยนภาษาที่ต้องการได้
ภาษา ที่ท่านสามารถเปลี่ยนได้มีดังนี้ ไทย,อังกฤษ
ปุ่ม เปลี่ยนภาษา สำหรับบันทึกการเปลี่ยนภาษา