การสั่งซื้อและชำระเงิน

โปรแกรมจัดเก็บเอกสาร ชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาลาดพร้าว 25 ชื่อบัญชี นายสมพงษ์ อินสองใจ เลขที่บัญชี 045-2-14680-2

โปรแกรมจัดเก็บเอกสาร ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ อีเมลล์ in2heart@gmail.com

โปรแกรมจัดเก็บเอกสาร เราจะรีบดำเนินการส่งไฟล์โปรแกรม + ไฟล์คู่มือ + อื่นๆ ให้ทางอีเมลล์ที่ได้แจ้งไว้ (หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ in2heart@gmail.com หรือ โทร. 094-482-7374)

Verb2bee.com ก่อตั้งขึ้นมาเพื่ออยากเห็นคนไทยใช้โปรแกรมที่มีคุณภาพ แต่ราคาจับต้องได้ ไม่แพงจนเกินไป เราเป็นเพียงบุคคลธรรมดาจึงไม่สามารถออกใบกำกับภาษีได้ หากต้องการใบเสร็จรับเงิน ทางเราจะส่งใบเสร็จรับเงินและสำเนา บัตรประชาชน ไปให้ทางไปรษณีย์ ราคาที่ปรากฏในหน้าเว็บคือราคาสุทธิที่ต้องชำระโดยไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น

ดยปกติหลังจากที่เราส่งโปรแกรมไปให้แล้ว ท่านสามารถติดตั้งโปรแกรมตามคู่มือ กรณีที่ท่านไม่สะดวกติดตั้งเอง ทางเรามีบริการติดตั้งให้ แต่จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

โปรแกรมจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์